- Routebeschrijving

S.H.de Rooshof 43. 9203PP Drachten

Privacy Policy

Voetverzorging Lydia & Paula hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij u informeren  hoe wij omgaan met persoongsgegevens. Wij doen er alles aan om uw pricavy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevalen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Alle gegevens bewaren we op een beveiligde computer, in een beveiligd programma. 

Wij vragen uw toestemming voor het noteren van uw 

Naam, Adres , en Telefoonnummer.

Soms zijn er meer gegevens nodig , zoals bijvoorbeeld voor declaraties voor de zorgverzekeraar. Daarvoor vragen wij ook uw geboortedatum, zorgverzekeringnummer, en BSN nummer. Waarvoor we uw handtekening vragen.

Uw gegevens bewaren we zolang als u bij ons onder behandeling bent., en daarna zolang als wettelijk verplicht is.

U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen.

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit  medisch noodzakelijk is, en uitsluitend met uw toestemming.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of klacht, dan kunt u contact met ons opnemen.

Voetverzorging Lydia & Paula

S.H. de Rooshof 43

9203PP Drachten

Tel.nr. 06 50822140